Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Innlandet 2023

Medlemmene i den fremtidige regionen Ergoterapeutene Innlandet har valgt de representantene som skal arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen 84 av 328 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 26 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Innlandet var det ingen kandidater til dette vervet, og er en av utfordringene som regionstyret må ta fatt på når det trer sammen etter landsmøtet.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Innlandet var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Tina Brustuen UriHamar kommune81

Tina Brustuen Uri er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Innlandet var det ingen kandidater til dette vervet.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. For Ergoterapeutene Innlandet er det besluttet å ha 6 regionstyremedlemmer inkludert regionleder, regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også 2 vararepresentanter.

Følgende 6 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Innlandet med dette antall stemmer:

Britt-Maria VestliFontenehuset Gjøvik AS71
Caroline MostueØyer kommune60
Ingeborg Gjerdingen Sykehuset Innlandet, Sanderud 61
Åse Dorthe Gjerlaug
Lundberg
Ringsaker Kommune, Enhet tjeneste-tildeling
og samordning
57
Thea KåsethSykehuset Innlandet HF, divisjon Psykisk
helsevern
46
Lene Evensen JuliussenSykehuset Innlandet, Avd. for Fysikalsk
medisin og rehabilitering Ottestad
56

I tillegg er en valgt til vararepresentant til regionstyret med dette antall stemmer:

1. Martin Røen MyhrengenNAV Hjelpemiddelsentral Innlandet – Gjøvik, SIHF BUP-døgn enhet for barn og familie42
2. Ellen Sofia ÅstrømVestre Slidre kommune27

Under valget i regionen skulle hvert medlem hatt anledning til å avgi seks stemmer, men hadde bare anledning til å avgi fem. Administrasjonen i Ergoterapeutene beklager dette.

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Innlandet skal det velges 7 delegater. De 7 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer:

Tina Brustuen UriHamar kommune78
May Solveig SvendsenGjøvik kommune76
Martin Røen MyhrengenNAV Hjelpemiddelsentral Innlandet –
Gjøvik, SIHF BUP-døgn enhet for barn og familie
69
Ingeborg GjerdingenSykehuset Innlandet, Sanderud70
Caroline MostueØyer kommune70
Ellen Sofia ÅstrømVestre Slidre kommune59
Lene Evensen JuliussenSykehuset Innlandet, Avd. for Fysikalsk
medisin og rehabilitering Ottestad
77

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

1. Thea KåsethSykehuset Innlandet HF, divisjon Psykisk helsevern Sanderud45
2. Britt-Maria VestliFontenehuset Gjøvik AS44

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Kristin Haugen og sittende vararepresentant, Jane Helen Sveen på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.