Om endringer i Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV

Her kan du lese mer om Ergoterapeutenes brev og innspill til endringene

Ergoterapeutenes innspill ved innføring av forskrift om tilskudd til ekspertbistand medførte at arbeidsplassvurdering ikke lenger skulle være et selvstendig tiltak, men inngå i ordningen med ekspertbistand. Arbeidsplassvurdering ved ergoterapeut/fysioterapeut inngår nå i ekspertbistand, som forvaltes av NAV Arbeidslivssenter. NAV skriver videre at ekspertbistand kan brukes til å vurdere ergonomiske, psykososiale og fysiske arbeidsforhold, og at «ekspertene har et utvidet spillerom sammenliknet med tidligere ordning». Les mer om innspill til endringene av ordningen: