M├©te-3443

Våre krav til årets lønnsoppgjør: Ansatte i offentlig sektor må sikres et lønnsløft!

De tre siste årene har de offentlig ansatte tapt terreng mot privat sektor. Det kan ikke være sånn at ansatte i privat sektor drar ifra år etter år, slo forbundsstyret fast under behandling av kravene til årets lønnsoppgjør mandag.

Det er rom for å prioritere offentlig sektor i år, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Prisveksten endte på 5,8 prosent for 2022, noe som ga reallønnsnedgang for våre grupper. TBU anslår at prisveksten for 2023 på 4,8 prosent, mens lønnsveksten hos handelspartnerne er anslått til 5,4 prosent.
– Det vil si at det er rom for å prioritere offentlig sektor i år. Lønnsomheten i næringslivet er god. Konkurranseevnen til norsk industri er god. Vi må sikre våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

De ansatte er ryggraden

De ansatte er ryggraden i helse- og velferdstjenestene. Tilstrekkelig og kompetent personell er avgjørende for at sykehus og kommuner skal kunne tilby tjenester av god kvalitet.

– Det er merkbart større etterspørsel etter helsepersonell de siste årene, men vi står overfor enda større utfordringer frem mot 2040, pekte forhandlingssjefen på da forbundsstyret behandlet Ergoterapeutenes krav til årets lønnsoppgjør mandag. Mangelen på ergoterapeuter vil øke betraktelig. Dette underbygges også av Helsepersonellkommisjonen sin rapport som kom tidligere i år.

Bærekraftige helsetjenester

Mangel på arbeidskraft krever en prioritering av tjenester og kompetanse som fremmer mestring, selvstendighet og deltakelse, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Behovet for bærekraftig utvikling av helse- og velferdstjenestene er prekært. Bærekraftig utvikling forutsetter kompetanse som bidrar til en solid styrking av helsefremming, forebygging, habilitering og rehabilitering.
– At vi har et økende antall eldre er kjent, men den demografiske utviklingen betyr altså både en økning i antallet eldre og en reduksjon i antallet i arbeidsfør alder – samtidig. Mangel på arbeidskraft krever en prioritering av tjenester og kompetanse som fremmer mestring, selvstendighet og deltakelse, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Ergoterapeuter kan bidra til å dempe det økende behovet for pleie og hjelp. Det vil lønne seg å ansette flere ergoterapeuter både i spesialhelsetjenesten og kommunene.

SSB forventer enda større mangel av ergoterapeuter frem mot 2040

Kravene i de ulike tariffområdene

Nedenfor følger noen hovedtrekk i kravene i de ulike tariffområdene.

I kommunene, KS-området har vi følgende krav

  • Generelle tillegg: Det kreves at det gis generelt prosentvist tillegg som sikrer økt kjøpekraft.
  • Heving av garantilønn: Ergoterapeutene krever heving av garantilønnstabellen, hvor det særlig legges vekt på 10 og 16 års ansiennitetstrinnene for 3-årig og 4-årig med U/H- utdanning.
  • Lokale forhandlinger: Ergoterapeutene krever avsatt pott til lokale forhandlinger hvor potten bør være av en viss størrelse.

I staten har vi følgende krav

  • Ergoterapeutene krever en ramme som sikrer en økt kjøpekraft for våre medlemmer i Staten.

I Spekter-området har vi følgende krav

  • Generelle tillegg: Det kreves et generelt prosentvist tillegg til alle våre medlemmer som sikrer økt kjøpekraft. Det gis et ekstra prosentvis tillegg for medlemmer med 16 års ansiennitet eller mer.
  • Heving av minstelønn: Heving av minstelønnssatsene med et særlig høyere tillegg på 10 års ansiennitet.
  • Lokale forhandlinger: Det kreves avsatt pott til lokale forhandlinger, hvor potten må være av en viss størrelse.

I Oslo Kommune har vi følgende krav

  • Generelt tillegg: Det kreves et generelt prosentvis tillegg som sikrer våre medlemmer økt kjøpekraft.
  • Lokale forhandlinger: Det kreves avsatt pott til lokale forhandlinger, hvor potten bør være av en viss størrelse.

I Virke-området har vi følgende krav

Virke har følgeavtaler til de store tariffområdene, som Kommune sektoren, Staten og Spekter –helseforetakene. Krav her vil foreligge når de andre tariffområdene er ferdig.

Følg tariffoppgjørene

Du kan følge tariffoppgjørene på hjemmesiden, og i tillegg på: