Bli ergoterapeut, 500x410

Usikker på om du skal takke ja til studieplassen? Ikke vær det. Velkommen som studentmedlem forresten!

Som ergoterapeut gir du mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Lite kan matche det – Takk ja til studieplassen! Husk også at du allerede nå er velkommen som studentmedlem.

Av nesten 5000 kvalifiserte søkere har 738 nå fått tilbud om studieplass på ergoterapi. Det er bare planlagt 325 studieplasser, så utdanningsinstitusjonene forventer ikke at alle som får tilbud benytter seg av det.

Forbundsleder Tove Holst skyer mener det skulle vært flere studieplasser i ergoterapi, håper at mange benytter seg av studieplassen, og tilbudet om å bli studentmedlemmer.

Tallene fra Samordna opptak, som kom i dag, viser at det både er flere søkere og flere som får tilbud, men dessverre er antallet studieplasser lavere enn i 2020.

Ergoterapeutene er bekymra for det lave antallet studieplasser.
– Dersom vi ikke utdanner flere vil vi mangle minst 500 ergoterapeuter i 2035, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

SSB forventer mangel på ergoterapeuter

Oppfordringa er klar: Bli ergoterapeut!
Brosjyre: Bli ergoterapeut! Informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.

Som ergoterapeut gjør du hverdagslivet mulig

Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger og ressurser enn av problemer. Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig.

– Jeg håper riktig mange vil benytte seg av muligheten til å gjøre en forskjell, sier forbundslederen håpefullt. Takk ja, og et spennende og variert studium og et bredt spekter av jobbmuligheter ligger foran deg.

Les mer om ergoterapifaget.

Bli med i Ergoterapistudentene!

«Bli med i Ergoterapistudentene». Last ned brosjyren her.

Studentorganisasjonen vår, Ergoterapistudentene står klar til å ta i mot deg på første studiedag, og du kan ta del i det faglige fellesskapet allerede i dag.

Ved å velge Ergoterapistudentene får du mye igjen, både faglig og sosialt.

Studentmedlemskap koster bare 540 kroner fra innmeldingsdato til du er ferdig utdannet og autorisert ergoterapeut. Kontingenten betales til Ergoterapeutene.