Banner, Tariff 2024

Til uka starter tariffoppgjørene

Til uka starter tariffoppgjørene, og først ut er forhandlingene om A-delen i Spekter-området. Se datoene her.

Ergoterapeutene er opptatt av at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår skal reflektere utdanning, kompetanse og ansvar. I de fleste tariffområder forhandler Ergoterapeutene sammen med de øvrige Unio-forbundene i tariffområdet, og Ergoterapeutene deltar nå i utformingen av Unios krav i de ulike tariffområdene.

Forbundsstyret med klare forventninger: Tariffoppgjørene må sikre medlemmene våre reallønnsvekst

Tirsdag braker det løs

Tirsdag 9. april braker det løs med forhandlinger om A-delen i Spekter-området. Her kommer det ikke penger på bordet, men i tillegg til sosiale bestemmelser, legger forhandlingene rammene for den videre framdriften i tariffområdet.

Videre følger forhandlingsstart for de ulike tariffområdene som perler på en snor:

  • Kommunene, KS-området 15. april
  • Staten 22. april
  • Oslo kommune 22. april

Arbeidet med streikeforberedelser pågår

Målet til våre forhandlere er alltid å komme fram til en løsning gjennom forhandlinger eller mekling. Dersom dette ikke er mulig, vil streik være et alternativ. Utvalgte tillitsvalgte i alle tariffområder, arbeider nå med å etablere beredskap for en eventuell streik.

Streik er et våpen vi ikke ønsker å benytte, men arbeidet til de tillitsvalgte er likevel svært viktig, og påvirker våre muligheter til å oppnå resultater i forhandlinger og eventuell mekling. Det enkelte medlem vil først få vite om de blir tatt ut i streik, med fire dagers varsel.

Følg tariffoppgjørene

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.

Andre kilder til informasjon om forhandlingene i ditt tariffområde: