Web-ToveHS-1190892 copy

Svak økning i antall søkere til ergoterapi

Tallene fra Samordna opptak ble presentert i dag. Tallene viser en svak økning i antall søkere til ergoterapi.

Samordna opptak er en offentlig tjeneste som koordinerer og administrerer opptak av nye studenter til norske universiteter, høgskoler og fagskoler. Søknadsfristen for neste studieår var 15. april, og årets søkertall ble kjent i dag.

Samordna opptak: Søking til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler

Flere søkere for å dekke behovet for ergoterapeuter

Ergoterapeutene er opptatt av at framtidens behov for ergoterapeuter blir dekket, og arbeider for at antall studenter som søker seg inn til ergoterapistudiet skal øke med 5% i perioden 2023- 2026.   
– Det er et stort behov for ergoterapeuter for å møte samfunnets utfordringer, både nå og frem mot 2040. Vi trenger å utdanne flere ergoterapeuter. Flere søkere er viktig for å få økt antall studieplasser, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

SSB forventer enda større mangel av ergoterapeuter frem mot 2040

Flere søkere, men færre førstevalgssøkere

Det er 4027 som har søkt ergoterapi i år mot 3981 i fjor. Dette er en økning på 1,2 % det siste året. Ser vi på søkere som har ergoterapi som sitt førstevalg, har dette tallet gått ned fra 523 til 513 i år. Dette er en nedgang på 1,9 %.

– For å dekke behovet for ergoterapeuter, og dermed også bidra til å redusere konsekvensene av sykepleiermangelen, skulle det vært langt flere studieplasser, presiserer Tove Holst Skyer. Om vi tar SSBs analyser på alvor må vi utdanne 80 flere ergoterapeuter per år.

Tallene fra Samordna opptak viser for øvrig stor variasjon i søknaden til de ulike utdanningene. I tallene ligger det også stor usikkerhet knyttet til det endelige antall studieplasser.

Oversikten over søkningen til ergoterapi i perioden 2015-24, finner du her.
Brosjyre: Bli ergoterapeut! Informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.

Fortsatt mye jobb å gjøre

– Nå må vi bare rista av oss disse litt skuffende søkertallene, og jeg håper alle medlemmer vil til at så mange av dem som har søkt, takker ja til studieplassen i ergoterapi. Så håper jeg at alle medlemmer kan bidra til at det blir enda flere søkere til ergoterapi om et år.

Samlet sett har søknaden til helsefag økt i år sammenlignet med i fjor, og både fysioterapi, sykepleie og bioingeniør har betydelig økning i søkertallet fra i fjor.