Stadig flere søker ergoterapi

Tallene fra Samordna opptak ble lagt frem i dag. Det er 11 % flere søkere til ergoterapi i år enn i fjor.
– Etterspørselen etter ergoterapeuter øker stadig, og det er fint at de utdanningssøkende får med seg de fantastiske mulighetene som ergoterapistudiet byr på, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Nils Erik Ness lett foroverlent i i blå skjorte.
Det er fint at de utdanningssøkende får med seg de fantastiske mulighetene som ergoterapistudiet byr på, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Det er flere som søker høyere utdanning i år enn i fjor, og det totale antall søkere har økt med hele 8,7 % siden 2019, men søkningen til ergoterapistudiet er altså større enn dette.
– Selv om 2019  ga en liten dupp, er det godt å se at årets søkertall fortsetter veksten fra tidligere år, sier en fornøyd forbundsleder.

Flere søkere og flere studieplasser

Tallene fra Samordna opptak kom i dag, og viser at det i  år er 696 søkere som har ergoterapi som førstevalg til de 338 studieplassene.
– Det er gledelig at både antallet søkere og studieplasser øker. Det mener vi er nødvendig for å møte etterspørselen som vi står fremfor, sier Nils Erik Ness.

Mens ergoterapi altså opplever en vekst som er større enn veksten i søkere generelt, er veksten for helsefag som helhet bare 4,1 %.
– Etterspørselen etter ergoterapeuter er betydelig, og stadig flere arbeidsgivere innser at ergoterapeuter utløser ressurser og bidrar til bærekraftige helsetjenester, sier Nils Erik.

Takk for alle bidrag

Vi opplever stadig større etterspørsel etter materiellet vårt og brosjyren Bli ergoterapeut!

– Jeg vil takke alle ergoterapeuter som framsnakker fag, profesjon og utdanning, oppsummerer forbundslederen.