Biltest-3363-1

Stadig flere ergoterapeuter i kommunene, men fortsatt mange uten

Ferske tall fra SSB, Statistisk sentralbyrå viser at det aldri har vært flere ergoterapeuter i kommunene. Likevel er det fortsatt 43 kommuner som er uten ergoterapeut, og dermed mangler en av forutsetningene for bærekraftige helsetjenester.

I fjerde kvartal hvert år teller SSB antallet ergoterapeuter i norske kommuner. Det er nå 3287 ergoterapeuter i landets kommuner, og det er 4 % flere enn ved forrige telling. Variasjonen mellom kommunene er stor.

SSB, Ergoterapeuter i norske kommuner 4. kartal 2021

43 kommuner er fortsatt uten ergoterapeut

– Det bekymrer meg at det fortsatt er altfor mange innbyggere som ikke har tilgang på ergoterapi, sier forbundsleder Tove Holst Skyer

Fra 1. januar 2020 ble det lovpålagt for alle landets kommuner å tilby innbyggerne ergoterapi. Likevel er det fortsatt 43 kommuner som ikke har ansatt ergoterapeut. Forbundsleder Tove Holst Skyer er spesielt bekymra for befolkninga i disse kommunene.
– Det bekymrer meg at det fortsatt er altfor mange innbyggere som ikke har tilgang på ergoterapi. Det betyr at muligheten for aktivitet og deltakelse er mangelfull eller fraværende, og det er trist at så mange kommuner ikke forstår nødvendigheten av mer bærekraftige helsetjenester. Det er viktigere enn noen gang, sier forbundslederen.

Bærekraft er mer enn klima

Vi bidrar til bærekraftige helsetjenester. Last ned brosjyren her..

Store geografiske forskjeller – Hvordan er det i din kommune?

Oversikten fra SSB viser at det er store geografiske forskjeller når det gjelder både kommuner uten ergoterapeut og ergoterapidekninga mer generelt.
– Kommunene uten ergoterapeut ligger først og fremst i Ergoterapeutene Nord, Midt og Sør, slår Tove Holst Skyer fast, og lover et forsterket arbeid sammen med disse regionene for å få ergoterapitilbudet på plass i alle landets kommuner.

Hun peker samtidig på at antallet ergoterapeuter varierer stort mellom landets kommuner, og at detter er uavhengig av folketall.
– Jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å bruke disse tallene til å sammenligne situasjonen i sin kommune med andre kommuner, og starte et målretta arbeid for økte ergoterapiressurser.

Hvorfor ergoterapi? – Bruk filmen «Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig»

Innsats gir resultater

Slik innsats finner allerede sted i en del kommuner, og vi ser eksempler på at det resulterer i flere ergoterapeutstillinger.
– Nå må vi, sammen, sørge for at alle kommuner forstår behovet for en dreining til mer ressursutløsende tjenester, oppfordrer forubundslederen.

Et fag – Mange yrker

Oppfordringa er klar: Bli ergoterapeut!
Bli ergoterapeut! Informasjon til utdanningssøkende. Last ned brosjyren her.

De nesten 3300 ergoterapeutene i kommunene fordeler seg over mange ulike yrker. 1266 av dem arbeider i andre yrker enn som ergoterapeut.
–  Jeg er glad for at kommunene innser hvor bredt ergoterapikompetansen kan og bør brukes, og jeg vil oppfordre medlemmene til å stadig søke nye utfordringer, og ta kompetansen sin med inn på nye områder, oppmuntrer Tove Skyer.

– Utenforskap må forebygges, og vår tilretteleggings- og mestringskompetanse mangler i altfor stor grad i den tidlige innsatsen for barn og unge, avslutter forbundslederen.