Forside, SSB – Arbeidsmarkedet for helsepersonell

Forside av SSB-rapport med overskrifta "Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035"