Forside_ 2022_Lønnsundersøkelsen 2021 - resultatene Nettsiden

Resultatene fra Lønnsundersøkelsen for 2021 er her!

Hvor mye tjener en ergoterapeut? Lønnsstatistikken er nyttig for medlemmer i lønnsforhandlinger og ved skifte av jobb. Du får mulighet til å sammenligne lønna med andre med samme ansiennitet og alder innenfor eget, og på tvers av tariffområder.

Forhandlingssjef Hege Munthe takker alle de nesten 1500 yrkesaktive medlemmene, som har deltatt i undersøkelsen.
– Jo flere som deltar, jo mer kan vi stole på resultatet, sier hun.

Hvor mye tjener en ergoterapeut i gjennomsnitt?

Uavhengig av alder, ansiennitet, stilling, kjønn og tilleggskompetanse tjente en gjennomsnittlig ergoterapeut 551 491 kroner. Gjennomsnittslønna for kvinnene og mennene i undersøkelsen er så godt som identisk. Vi ser også at lønna utvikler seg positivt gjennom livsløpet.

Gjennomsnittlig årslønn for medlemmene i undersøkelsen fordelt på alder og kjønn.

Nærmere fordeling på tariffområde, stilling og ansiennitet finner du i dokumentet Lønnsundersøkelsen 2021.

– Bruk lønnsundersøkelsen, oppfordrer forhandlingssjef Hege Munthe

Undersøkelsen byr på mer enn lønn

I tillegg til gjennomsnittslønn har vi gjort noen andre interessante funn, sier Hege Munthe, og minner om at Lønnsundersøkelsen er et nyttig verktøy for deg som medlem, våre tillitsvalgte og for forbundet.

Forhandle lønn ved skifte av jobb! Det lønner seg

Lønnsundersøkelsen 2021

Av de 574 som svarte positivt på at de forhandlet lønn ved skifte av jobb de siste 4 årene, var det hele 68% som fikk høyere lønn. Andelen av de som forhandler lønn ved skifte av jobb og som får uttelling er ganske stabil. Dette viser at det lønner seg å forhandle lønn ved ansettelse. Et mål for oss er at alle benytter seg av denne muligheten når de bytter jobb.

Mobile på arbeidsmarkedet

Nesten 40 prosent som sier de skiftet jobb de siste 4 årene. Det viser at medlemmene er mobile på arbeidsmarkedet.

Utfordring ved kompetanseheving

60 prosent av medlemmene oppgir at de har relevant videreutdanning, kun 37 prosent sier de har fått uttelling for denne kompetansen. Det vil si at over 20 prosent ikke har fått uttelling for sin videreutdanning.  

Arbeidstid, turnus og midlertidige

87 prosent av medlemmene oppgir at de arbeider fulltid. Det vil si at det er 13 prosent som arbeider deltid. 1/3 av de som jobber deltid ønsker heltid. Dette er på samme nivå som tidligere.

9 prosent oppgir at de arbeider skift eller turnus. Det er en liten nedgang fra 2020

Det er en marginal nedgang av midlertidig arbeid. Av de som svarte på lønnsundersøkelsen, er det 8 prosent som oppgir at de jobber midlertidig. Det er god lesning at tallet her er på vei ned. Regjeringens mål er full sysselsetting. Høy organisasjonsgrad og sterke fagorganisasjoner er kjernen i den norske arbeidslivsmodellen. Dette la regjeringen frem i hurdalplattformen i oktober 2021.