Ergoterapistudentenes landssstyre

Nytt landsstyre i Ergoterapistudentene har tatt fatt i arbeidet

Sist helg var Ergoterapistudentenes nyvalgte landsstyre samlet til oppstartsseminar på forbundskontoret. En energisk gjeng som er klare til å sette spor. Student og fortsatt ikke medlem? Det kan du bli i dag.

Ergoterapistudentenes landsmøte ble valgt på organisasjonens årsmøte i Bergen i januar. Sist helg var det nye styret samlet til oppstartsseminar på forbundskontoret. Kompetanseutvikling og nettverksbygging stod sentralt når styret på 11 møtte representanter fra forbundsstyret og forbundskontoret.

Alle seks lokallagene representert

Alle seks lokallagene til Ergoterapistudentene er representert i landsstyret som består av:

 • Magnus Aarli, leder Bergen
 • Askur Iker Vender Ryssevik, Bergen
 • Amalie Røyland, Sandnes
 • Amalie Vatne, Sandnes
 • Andrea Gascon Borgen, Gjøvik
 • Lone Indrelid, Gjøvik
 • Magnus Charles Døssland Bjørnstad, Oslo
 • Julie Sletten Langeland, Trondheim
 • Tove-Mari Risholm, Trondheim
 • Therese Minde Fyhn, Tromsø
 • Veslemøy Haugland, Tromsø

Epost-adresser og mobiltelefonnummer til medlemmene i landsstyret

Ergoterapistudentene – et faglig og sosialt fellesskap

Ergoterapistudentene er norske ergoterapeutstudenters interesseorganisasjon. Medlemmene er også studentmedlemmer i Ergoterapeutene – landets eneste fagforbund for ergoterapeuter.

Les mer om medlemskapet og meld deg inn på ergoterapistudentene.no.

Det har aldri vært flere medlemmer i Ergoterapistudentene

Ved årsskiftet var det 591 medlemmer i Ergoterapistudentene. Dette er flere enn noen gang.

2021 var nok et år med medlemsvekst for Ergoterapeutene