OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2021 var nok et år med god medlemsvekst for Ergoterapeutene

Ved inngangen til 2022 rundet vi 4500 medlemmer i forbundet. Det var en stor og gledelig økning både blant yrkesaktive og studenter. Fortsatt er det likevel ergoterapeuter som ikke er medlemmer. Du kan verve en i dag.

Ved årsskiftet var vi 4502 medlemmer i forbundet. Det er 98 flere enn det var ved inngangen til 2021.

Oversikt over medlemstallene våre

Flere yrkesaktive. Spesielt i Spekter-området

I løpet av 2021 økte antall yrkesaktive fra 3222 til 3313 medlemmer. Dette er en økning på 91. I antall er økninga størst i kommunal sektor, men etter flere år med nedgang er det gledelig med en betydelig medlemsvekst i Spekter-området (sykehusene). Vi må helt tilbake til 2017 for å finne et høyere medlemstall enn årets 680.

Oslo kommune og Virke er de eneste tariffområdene med en liten nedgang i år. Mens nedgangen i Virke-området har vært jevn de siste årene, har medlemstallet i Oslo kommune stabilisert seg på de høye tallene vi har hatt siden 2020.

Fortsatt plass til flere

– Ergoterapeutene er forbundet for ergoterapeuter, uansett stilling, minner forbundsleder Tove Holst Skyer oss om.

Selv med fjorårets medlemsvekst, er det fortsatt rom for flere medlemmer i vårt faglige fellesskap.

«Norsk Ergoterapeutforbund er forbundet for ergoterapeuter, uansett stilling, minnet forbundsleder Tove Holst Skyer om i siste nummer av Ergoterapeuten

Hun trakk spesielt frem ergoterapeuter som arbeider som miljøterapeuter:
« Som miljøterapeut bruker du kjernekompetansen rett inn i hverdagslivet til innbyggerne – tett
og nært. Kompetansen om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser får virkelig komme til sin rett, der hverdagslivet leves, mens det leves.»

Husk at du som rekrutterer et nytt medlem, får et gavekort på 500 kroner, som du kan benytte på et av våre fagkurs og Fagkongress i ergoterapi. Den som melder seg inn må bare angi deg som verver.

Medlemsfordeler og innmeldingsskjema

Ny kontingent fra årsskiftet

Vi har aldri vært flere studenter

Ved årsskiftet var det 591 studenter som var medlemmer i forbundet. Vi har aldri vært flere.
– Vi takker det avtroppende landsstyret og de seks lokallagsstyrene i Ergoterapistudentene for innsatsen, og ønsker de nye styrene lykke til med arbeidet med å skape aktivitet og deltakelse i organisasjonen, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Mer om Ergoterapistudentene og studentmedlemskap

Også flere seniorer enn noen gang

Det har heller aldri vært flere pensjonistmedlemmer i Ergoterapeutene enn ved inngangen til 2022. 264 pensjonistmedlemmer er 16 flere enn for et år siden, og en firedobling på 10 år.

Mer om Seniorforums aktivitet

Størst i Vest

Medlemsmassen vår varierer mellom de syv regionene våre. Ergoterapeutene Vest er klart størst med 960 medlemmer, foran Midt med 843, Viken med 758 og Oslo med 644. De tre andre regionene er noe mindre med 470 medlemmer i Ergoterapeutene Nord, 410 i Sør og 391 i Innlandet.