bar-bestefar7245

Nye hverdager? Ta nettkurset «Deltakelse og mestring for eldre» du også

Nye hverdager på både jobb og hjemme gir nye muligheter. I Stavanger har 13 ergoterapeuter meldt seg på nettkurset, fordi arbeidsdagene nå gir rom det. Vurder om den spesielle situasjonen vi står i, kan være en mulighet.

Korona-pandemien har påvirka både arbeidslivet og hverdagslivet vårt for øvrig. Noen har dagene fylt av hverdagsaktiviteter. Andre er kanskje på jakt etter nye aktiviteter for å finne balanse i hverdagen.

Nils Erik Ness: 7 råd i koronaens tid

Hvordan kan du bruke mulighetsrommet som reformen «Leve hele livet» gir?

Ergoterapeutene har utviklet kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å skolere og motivere ergoterapeuter til å ta i bruk mulighetsrommet som kvalitetsreformen «Leve hele livet» gir.

  • Hvordan kan ergoterapeuter bidra til at kommunene innfrir forventningene i reformen om at eldre skal kunne leve aktive, gode liv så lenge som mulig?
  • Hvordan kommuniserer vi ergoterapeuters kompetanse?
  • Hva kjennetegner vår kartlegging og våre tiltak?
  • Hvordan forklarer vi aktivitetsanalyse, aktivitet og deltakelse, mestring av hverdagslivet, og alle andre kjennetegn ved ergoterapi, så andre forstår at vi kan mer enn tekniske hjelpemidler?

Dette er spørsmål som nettkurset skal hjelpe deg å gi svar på.

Les mer og meld deg på!

Alene eller sammen

Du kan enten finne sammen med 2-3 andre ergoterapeuter, og danne en gruppe eller du kan melde deg på, og Ergoterapeutene vil teame deg sammen med andre ergoterapeuter fra andre arbeidsplasser. Det siste er minst like lærerikt.