M├©te-3324

Ny landsmøteperiode og nye regioner

Ny landsmøteperiode og nye regionstyrer. Til og med tre nye regioner. Landsmøtet oppretta de tre regionene Ergoterapeutene Viken, Ergoterapeutene Oslo og Ergoterapeutene Innlandet. Samtidig er Øst og Sørøst historie.

De nye regionstyrene er godt i gang med arbeidet med å skape aktivitet og deltakelse i sin region. De fleste har også konstituert seg og fordelt arbeidsoppgavene seg i mellom. Alle er klare og takknemlige for forslag og innspill fra medlemmene.

Her finner du ditt regionstyre

Øst og Sørsøst blir tre nye regioner

Landsmøtet besluttet å opprette tre nye regioner, som skal dekke sine respektive fylker:

  • Norsk Ergoterapeutforbund Region Oslo med kortnavnet Ergoterapeutene Oslo
  • Norsk Ergoterapeutforbund Region Viken med kortnavnet Ergoterapeutene Viken
  • Norsk Ergoterapeutforbund Region Innlandet med kortnavnet Ergoterapeutene Innlandet

I alle tre regionene er regionstyrene godt i gang med arbeidet sitt.

Hvilken region tilhører jeg?

Er du yrkesaktiv er det arbeidsgivers geografiske plassering som avgjør hvilken region du tilhører. Dersom du ikke er yrkesaktiv er det hjemmeadressen din som avgjør.