OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ny kontingent fra årsskiftet

Fra årsskiftet endres makskontingenten for yrkesaktive medlemmer. Det samme gjør andre kontingenter som er knyttet til denne.

Kontingenten for yrkesaktive medlemmer er 1,6 prosent av bruttolønn. Kontingenten skal imidlertid ikke overskride 1,6 prosent av garantilønna ved 10 års ansiennitet i KS-området. Denne garantilønna ble justert til 515 200 kroner i juni i år, og den nye makskontingenten blir dermed 687 kroner.

Garantilønnstabell, KS-området

Økning av makskontingenten med 20 kroner for yrkesaktive

Dette er en økning på 20 kroner måneden. Makskontingenten har ikke blitt justert siden juli 2019. De fleste yrkesaktive medlemmer får kontingenten trukket direkte av lønna hos arbeidsgiver. Ergoterapeutene har allerede sendt beskjed til arbeidsgiverne om kontingentendringa.

Kontingentendring også for andre medlemsgrupper

Kontingenten for ikke yrkesaktive, pensjonister og faglig medlemskap er knytta til makskontingenten og vil også endres fra årsskiftet, og ligge til grunn for faktureringa av disse kontingentene.

Alle kontingentsatser finner du her

I realiteten lavere kontingent

I 2022 vil en større del av medlemskontingenten kunne trekkes fra på skatten, og netto medlemskontingent vil dermed bli betydelig lavere enn i år.

Fra 1. januar endres også premien til den obligatoriske grunnforsikringa. Denne betales av de fleste medlemmer også som et lønnstrekk.