Nominér din kandidat til Tillitsvalgtprisen 23

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av Ergoterapeutene som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Vi har mange mulige kandidater, og du kan nominere din.

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte.

Årets tillitsvalgt har utmerket seg gjennom for eksempel:

 • Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer

Statuttene for Tillitsvalgtprisen

Nominer din tillitsvalgt til Tillitsvalgtprisen 2023!

Forbundsleder Tove Holst Skyer innledet utdelinga av Tillitsvalgtprisen med en hyllest til det arbeidet som gjøres av våre tillitsvalgte hver dag:

«Våre tillitsvalgte er limet i organisasjonen vår, fordi de er tettest på medlemmene og vet hvor skoen trykker. Det er de tillitsvalgte som er ekspertene på virkeligheten i arbeidshverdagen på den enkelte arbeidsplass, og det er de som står i posisjon til å skape endringer lokalt. De kjenner medlemmene, arbeidsoppgavene, har innsikt i prosesser og mekanismer på arbeidsplassen, og de kjenner organisasjonen vår og hvor vi vil. Jeg pleier å si at våre tillitsvalgte er Norsk Ergoterapeutforbund på arbeidsplassene,»

Du har nå muligheten til å nominere din tillitsvalgt til Tillitsvalgtprisen 2023

Nominer en tillitsvalgt her

Tillitsvalgt – En rolle fylt av muligheter

Årets tillitsvalgt 2023 huket av på mange av disse kriteriene.
– Du har delt raust av erfaringene dine, og jeg har skubbet andre tillitsvalgte i din retning, kunne Tove Holst Skyer innrømme, da hun tildelte Tillitsvalgtprisen 22 til Heidi Julie Bjørsrud fra Moss kommune. Du eksemplifiserer på den måten også delingskulturen i organisasjonen vår.

Tillitsvalgtprisen 2022 ble tildelt Heidi Julie Bjørsrud fra Moss kommune

Ikke minst viser du at tillitsvalgtvervet ikke bare inneholder gitte oppgaver, men at det også rommer utrolig mange muligheter.

Forbundsleder Tove Holst Skyer ved utdeling av Tillitsvalgtprisen 22

Tidligere vinnere

Det var i år den ellevte gangen at Tillitsvalgtprisen ble delt ut. Disse har tidligere fått tildelt prisen:

 • Grete Olaussen, Oslo Universitetssykehus i 2012
 • Johanne Knudsen, Bergen kommune i 2013
 • Ania Wiggen Jørgensen, Eidsvoll kommune i 2014
 • Anita Dimmen Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge i 2015
 • Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet i 2016
 • Anita Rosmæl, St. Olavs hospital i 2017
 • Ine Ulven, Oslo kommune i 2018
 • Grethe Vetrhus Hammerstad, Horten kommune i 2019
 • Marte Husøy, Mork Rehabiliteringssenter i 2020
 • Marianne Boye, Grimstad kommune i 2021
 • Heidi Julie Bjørsrud, Moss kommune i 2022