Heidi Julie Bjørsrud, Tillitsvalgtprisen 22

Tillitsvalgtprisen 2022 ble tildelt Heidi Julie Bjørsrud fra Moss kommune i går

Under den fagpolitiske konferansen i Ergoterapeutene Viken i går, ble regionstyremedlem og tillitsvalgt i Moss kommune, Heidi Julie Bjørsrud overrasket med tildelingen av Tillitsvalgtprisen 2022.

– Jeg har gledet meg siden i høst, til å gjøre skikkelig stas på årets prismottaker, sa forbundsleder Tove Holst Skyer under tildelinga på Fornebu i går kveld.

Årets prismottaker har utvist mot og handlekraft, vært en god rollemodell for andre tillitsvalgte, og gjort en særlig innsats med å synliggjøre hvorfor ergoterapi er viktig for mer bærekraftige helsetjenester.

Forbundsleder Tove Holst Skyer

Heidi tok tak i ressurssituasjonen i Moss kommune

I lang tid har det vært en krevende ressurssituasjon med lange ventelister i Moss kommune. Prisvinneren, hovedtillitsvalgt Heidi Julie Bjørsrud, hadde god dokumentasjon for dette, og hun benyttet anledningen til å skrive et leserbrev etter at en misfornøyd bruker stod frem i lokalavisen.

Heidi har stått på for å fremme behov for ytterligere ressurser og behov for flere stillinger som ergoterapeut i Moss kommune. Hun har brukt mye tid på å redegjøre for vår situasjon og har med sin innsats klart å få politikere på vår side.

Forslagsstiller. Medlem i Moss kommune

Benyttet muligheten etter ubehagelig avisoppslag

Heidi Julie Bjørsrud, Moss kommune, med blomster, fat og diplom som viser at hun har vunnet Tillitsvalgtprisen 2023

To nye stillingene kom på plass, og ergoterapeutene som innehar disse stillingene var på plass i salen sammen med andre av Heidis ergoterapeut-kollegaer fra Moss kommune.
– Det, egentlig, ubehagelige oppslaget, brukte du som en mulighet, og du skrev et strålende avisinnlegg som synliggjorde at ergoterapeutene i Moss kommune ønsker å bidra til bærekraftige tjenester fordi det gir et bedre liv for den det gjelder, og fordi det lønner seg for samfunnet – Men at problemet var manglende ressurser, roste forbundslederen under utdelinga av tillitsvalgtprisen.

Det var en rørt, glad og ydmyk prisvinner som mottok prisen, og minnet om at det alltid er støtte å få, og at innsatsen er et resultat av samarbeid med både kolleger og andre i forbundet.

– En prisvinner som huker av for mange av kriteriene

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte.

Årets tillitsvalgt har utmerket seg gjennom for eksempel:

 • Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer

Statuttene for Tillitsvalgtprisen

Tillitsvalgt – En rolle fylt av muligheter

Årets tillitsvalgt 2022 kan huke av på mange av disse kriteriene.
– Du har også delt raust av erfaringene dine, og jeg har skubbet andre tillitsvalgte i din retning, kunne Tove Holst Skyer innrømme. Du eksemplifiserer på den måten også delingskulturen i organisasjonen vår.

Ikke minst viser du at tillitsvalgtvervet ikke bare inneholder gitte oppgaver, men at det også rommer utrolig mange muligheter.

Forbundsleder Tove Holst Skyer

Nominer din tillitsvalgt til Tillitsvalgtprisen 2023!

Forbundsleder Tove Holst Skyer innledet utdelinga av Tillitsvalgtprisen med en hyllest til det arbeidet som gjøres av våre tillitsvalgte hver dag:

«Våre tillitsvalgte er limet i organisasjonen vår, fordi de er tettest på medlemmene og vet hvor skoen trykker. Det er de tillitsvalgte som er ekspertene på virkeligheten i arbeidshverdagen på den enkelte arbeidsplass, og det er de som står i posisjon til å skape endringer lokalt. De kjenner medlemmene, arbeidsoppgavene, har innsikt i prosesser og mekanismer på arbeidsplassen, og de kjenner organisasjonen vår og hvor vi vil. Jeg pleier å si at våre tillitsvalgte er Norsk Ergoterapeutforbund på arbeidsplassene,»

Du har nå muligheten til å nominere din tillitsvalgt til Tillitsvalgtprisen 2023

Nominer en tillitsvalgt her

En av mange verdige nominerte

Heidi Julie Bjørsrud var en av mange dyktige tillitsvalgte som var nominert til Tillitsvalgtprisen i 2022. Vi gratulerer alle med nominasjonen.

 • Sigrid Nordheim Folkestad, Voss Herrad
 • Hilde Bech, Drammen kommune
 • Svanhild Anita Hensema, Asker kommune
 • Pernille Gundersrud Strand, Elverum kommune

Tidligere vinnere

Det var i år den ellevte gangen at Tillitsvalgtprisen ble delt ut. Disse har tidligere fått tildelt prisen:

 • Grete Olaussen, Oslo Universitetssykehus i 2012
 • Johanne Knudsen, Bergen kommune i 2013
 • Ania Wiggen Jørgensen, Eidsvoll kommune i 2014
 • Anita Dimmen Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge i 2015
 • Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet i 2016
 • Anita Rosmæl, St. Olavs hospital i 2017
 • Ine Ulven, Oslo kommune i 2018
 • Grethe Vetrhus Hammerstad, Horten kommune i 2019
 • Marte Husøy, Mork Rehabiliteringssenter i 2020
 • Marianne Boye, Grimstad kommune i 2021