Forbundsstyret5041-b-crop

Møt det nye forbundsstyret

Det nyvalgte forbundsstyret var samlet sist uke til både opplæring og sitt første styremøte. Bli litt bedre kjent med styremedlemmene og det styret arbeider med.

Forbundsstyret velges på landsmøtet og er forbundets øverste organ mellom landsmøtene.

Deres politiske ansvar og fullmakter ligger innenfor rammen av vedtektene, programmet og budsjettene som landsmøtet vedtar.

Mer informasjon om styrets arbeid og ansvar

Forbundsstyrets sammensetning

Forbundsstyremedlemmene hører gjerne fra deg:
Forbundsstyrets medlemmer 2020-2023

Forbundsstyret består av:

  • Leder nestleder
  • 9 styremedlemmer: Syv styremedlemmer fra regionene og 2 øvrige styremedlemmer
  • 1 representant fra Ergoterapistudentene som observatør

Forbundsleder er heltidslønnet. nestleder er for tiden frikjøpt i halv stilling.

Forbundsstyret i landsmøteperioden 2020-23.
Bak fra venstre: Malin Mongs, Kristin Haugen, Kathrine Færestrand, Mariette Gjerde, Heidi Fløtten og Kamilla Lemb Herbjørnsen
Foran fra venstre: Judith B. N. Ekerhovd, Tove Holst Skyer (forbundsleder), Tonje Hansen Guldhav (nestleder) og Siv Iren Gjermstad. Morten Severin Hoel var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt.