ungdom-bestefar8336

Modul 5. Alle skal kunne delta. Innovasjon og endring – ligger nå ute.

Denne modulen vil bevisstgjøre ergoterapeuter om hvordan arbeide med innovasjon og endring på arbeidsplassen.

Her kan du hente inspirasjon fra litteratur og forelesningene om ergoterapi og innovasjon, endringer i Tromsø kommune og/eller forelesningen om påvirkningsarbeid. Hvor er det behov for å utvikle tjenestene på din arbeidsplass? Hvordan få mer bærekraftige tjenester, kvalitetsforbedringer og utvikling?

Ergoterapeutenes arbeidsprosess, som blant annet i OTIPM, som er omtalt i en tidligere modul, er en struktur for kartlegging, problemformulering og tiltak med mål om økt aktivitet og deltakelse på individnivå. Ergoterapeuters arbeidsmodell er også anvendbar når problemstillingen er på mer overordnet nivå, som for eksempel utvikling av tjenestetilbud.

Til kursmodulen