Mekling, stat 2018

Bilde fra fra meklinga (Foto: Unio)

Personer samlet rundt Riksmeklerens bord.

Forhandlingsdelegasjonene samlet rundt Riksmeklerens bord.