Mekling, stat 2018

Meklingsløsninga i staten

Meklinga i statsoppgjøret førte frem i går 16 timer på overtid. Detaljene i avtalen foreligger nå.

Etter å ha meklet 16 timer på overtid kom partene, med Riksmeklerens hjelp, frem til enighet på ettermiddagen torsdag. Her finner du detaljene om endring av lønnstabell og lokale forhandlinger.

Forhandlingssjef Brit-Toril Lundt har representert Ergoterapeutene i forhandlingene og meklinga, og kommenterer resultatet på denne måten:
– Vi er glad for at meklingen har bidratt til at en større andel av den økonomiske rammen er gitt som sentralt generelt tillegg.  Dette sikrer kjøpekraften.  Dessuten var det med stor lettelse vi konstaterte at vi unngikk å sende medlemmer ut i streik.

Lønnstabellen

Det er gitt prosentvist tillegg på lønnstabellen på 1,25%, minimum kr 5 100 på ltr 19-47.  Virkningstidspunkt 1. mai.

Ny lønnstabell som gjelder fra 1. mai 2018

De 2 nederste lønnsrammealternativene i alle lønnsrammene er fjernet og 2 nye er lagt på toppen.  Det betyr at alle som er innplassert på de 2 nederste alternativene vil bli innplassert på lønnsrammealternativ 3 i gammel avtale (alternativ 1 i ny avtale).

Romslig pott til lokale forhandlinger

Det er satt av 1,9% til lokal pott fra 1. juli. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om gjennomføring av disse og opplæring av de tillitsvalgte

Mer om lokale forhandlinger

Krevende mekling med svak fremdrift

Natt til søndag 29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten. Det var særlig statens ønske om å avskaffe lønnstabellen som for Unios del førte til bruddet. I tillegg var den økonomiske profilen på statens tilbud slik at en for liten andel av midlene skulle fordeles sentralt. Mange medlemmer ville dermed risikert svekket kjøpekraft.
– Gjennom meklingen har Unio fått nødvendige gjennomslag på disse punktene, sier Petter Aaslestad leder av Unio stat.

Detaljene finner fra meklingsløsninga finner du i Riksmeklingsmannens møtebok

– Det har vært en krevende mekling, og vi er forundret over den svake fremdriften under marsjen. Men i det store og hele er vi fornøyd med det endelige resultatet når det først kom på bordet, mye takket være løsningsorienterte meklere.

Mer informasjon på Unios hjemmesider.

Brit-Toril_03_600px
Forhandlingssjef Brit-Toril Lundt har representert Ergoterapeutene i meklinga som gikk 16 timer på overtid.