Medlemsundersøkelsen 23 – vurdert å bytte karriere