Web-ToveHS-1190938-copy

Medlemsundersøkelsen: Rekrutteringsutfordringene er ulike i regionene

Tall fra medlemsundersøkelsen i vinter viser at et flertall melder at arbeidsplassen har rekruttert ergoterapeuter det siste året. Rekrutteringsutfordringene varierer mellom regionene. I den samme perioden har en tredjedel vurdert å bytte karriere.
– Utfordringer som lønnsoppgjøret må bidra til å løse, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

53 %, over halvparten av respondentene i medlemsundersøkelsen, ga tilbakemelding om at deres arbeidsplass har søkt etter ergoterapeut det siste året.
– Klart størst var denne andelen i Viken der 69 % meldte om det samme, kan fagsjef Kristin Jess-Bakken fortelle.

979 svar
Etterspørselen etter ergoterapeuter er stor, kan fagsjef Kristin Jess-Bakken fortelle.

Størst rekrutteringsproblemer i Nord og i Oslo

Respondentene som anga at arbeidsplassen hadde søkt etter ergoterapeut det siste året, ble videre spurt om hvor enkelt det var å få tak i den kompetansen man ønsket.

– Her ser vi at det særlig var respondentene i Ergoterapeutene Nord som anga at det var vanskelig, forteller fagsjef Jess-Bakken. 56 % sier at det var meget eller svært vanskelig.

517 svar. Svarene er angitt på en skala fra 1 til 6 der 1 angir svært lett mens 6 angir svært vanskelig.

Overraskende nok ligger også Ergoterapeutene Oslo over gjennomsnittet mens respondentene fra Vest og Innlandet er de som i minst grad rapporterer om rekrutteringsproblemer.

Hver tredje ergoterapeut har alvorlig vurdert å bytte karriere

Det siste året har 32 % av respondentene vurdert å bytte karriere og gjøre noe som ikke krever ergoterapeutisk kompetanse.
– Størst er denne andelen i Ergoterapeutene Oslo og Ergoterapeutene Viken der henholdsvis 38 % og 36 % gir denne tilbakemelding, utdyper fagsjefen.

979 svar

Utfordringer som lønnsoppgjøret må bidra til å løse

Vi må både utdanne flere og lokke tilbake de som helt har forlatt faget. Da er lønnsnivå høyst relevant, og vårens sentrale lønnsforhandlinger er viktige, slår forbundsleder Tove Holst Skyer fast.

Ergoterapeutene står nå foran lønnsoppgjør i alle de tariffområdene der forbundet har medlemmer. Med en økende mangel på ergoterapeuter blir det også viktig at lønn i større grad bidrar til å gjøre det attraktivt å være og bli ergoterapeut. 
– To år på rad har vi kommet dårligere ut enn privat sektor, og i år krever vi økt kjøpekraft. Renteøkning, prisstigning og dårlig kronekurs gjør at også ergoterapeuter merker det på privatøkonomien, slår forbundsleder Tove Holst Skyer fast.

Høy eller for høy arbeidsbelastning

Medlemsundersøkelsen har bekreftet at medlemmene stort sett opplever en høy arbeidsbelastning. Hele 80% opplever arbeidsbelastningen som høy eller for høy. I tillegg oppgir 31% at de ikke får utført tildelte arbeidsoppgaver til rett tid.  

Mer om Medlemsundersøkelsen i neste nummer av Ergoterapeuten.

Selv om de fleste ergoterapeuter trives i jobben på tross av høy arbeidsbelastning, har altså en tredjedel av medlemmene våre vurdert å bytte karriere til noe som ikke krever ergoterapikompetanse det siste året. – Lønnsnivået må både rekruttere nye ergoterapeuter, få folk tilbake til yrket og bidra til at de vi har velger å forbli ergoterapeuter. Vi er kanskje idealister av natur, men lønn er viktig, slår forbundslederen fast.