Tillitsvalgtprisen, Marianne Boye og Tove Holst Skyer