Nils Erik Ness 11

Forbundsleder Nils Erik Ness gleder seg over medlemsveksten, men oppfordrer samtidig medlemmene til å være gode ambassadører for fag og forbund.

Smilende mann i fargerik skjorte.