Ingen grunn til å vente til nyttår med å ansette ergoterapeuter, påpeker forbundslederen i Kommunal rapport i dag

Forbundsleder Nils Erik Ness kommenterer i en replikk skjevfordelingen i tilbudet mellom kommuner med brukbar og dårlig dekning av ergoterapeuter. Samtidig må 83 kommuner skaffe seg ergoterapeut før nyttår.

Annette Solberg ved Likestillingssenteret beskriver i et innlegg i Kommunal Rapport hvordan hjelpemidler skjevfordeles i kommunene og at en bedre dekningsgrad av ergoterapeuter i kommunene er avgjørende for likeverdig tilgang til hjelpemidler.

Dette fikk forbundsleder Nils Erik Ness til å gripe til tastaturet, og i dag står hans replikk på trykk i Kommunal rapport som er mye lest rundt i landets kommuneadministrasjoner. 

Det er ingen grunn til å vente

Forbundsleder Nils Erik Ness.

«Det er ingen grunn til å vente med å ansette ergoterapeuter – verken i de 83 kommunene som mangler ergoterapeut eller i de mange som har en underdekning, skriver Nils Erik Ness i innlegget, og legger til: «I landets kommuner står våre tillitsvalgte klare til utviklingen av mer bærekraftige helsetjenester.»

Dugnad i kommunene

Dekningsgraden av ergoterapeuter er, som Solberg også påpeker i sitt innlegg, svært forskjellig i kommunene. Dette viser også den oversikten som Ergoterapeutene har fått utarbeidet av SSB.
– De samme tallene fra SSB viser at veksten av ergoterapeuter i kommunene er betydelig, med 5 prosent økning fra 2017 til 2018. Behovet er likevel stort, og jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å rette ryggen og kreve forbedringer av tilbudet i sin kommune. Kommunevalget er en god anledning, minner forbundslederen om.