Nils Erik 13

Forbundsleder Nils Erik Ness gratulerer alle ergoterapeuter med dagen.