Hvordan kan du bidra til flere ergoterapeuter i din kommune?

Ergoterapeutene vil utstyre medlemmer og tillitsvalgte med inspirasjon og verktøy til å fortelle om vårt bidrag til bærekraftige helsetjenester. Faget seiler i medvind, men mye er avhengig av aktivitet i den enkelte kommune. Vi har samlet nødvendige verktøy til dette arbeidet.

Rapporten “Kjønnsdelte hjelpemidler?” fra Likestillingssenteret, viste hvordan bedre dekningsgrad av ergoterapeuter i kommunene er avgjørende for likestilt tilgang til hjelpemidler.
– Det er ingen grunn til å vente. Hvordan kan du bidra til flere ergoterapeuter i din kommune, spør forbundsleder Nils Erik Ness?

Fra 1. januar skal alle kommuner ha ergoterapeut, men fortsatt viser tall fra SSB at det er 83 kommuner som ikke har dette på plass. Dekningsgraden av ergoterapeuter er, som rapporten fra Likestillingssenteret også påpeker, svært forskjellig i kommunene.
– Det er ingen grunn til å vente med å ansette ergoterapeuter. Hverken i de kommunene som mangler ergoterapeut eller i de mange som har en underdekning, er oppfordringa fra forbundslederen til medlemmene.

Verktøy til arbeidet

Det er ingen grunn til å vente. Hvordan kan du bidra til flere ergoterapeuter i din kommune, spør forbundsleder Nils Erik Ness?

Ergoterapeutene ønsker å utstyre medlemmer og tillitsvalgte med inspirasjon og verktøy til å spre det glade budskap om ergoterapeuters bidrag til bærekraftige helsetjenester. Kanskje kan det føre til økte ressurser. Kanskje kan ergoterapeuter blir trukket inn på nye arbeidsområder.

Dette verktøyet har vi samlet på denne sida, og vi har også utformet et hefte der vi forsøker å samle noe av informasjonen som medlemmer og tillitsvalgte kan ha bruk for i arbeidet med å

Fortell og spør

Lykke til. Diskuter gjerne med andre medlemmer og tillitsvalgte i regionen. Fortell om det du får til, og det du prøver på. Del bilder og de gode historiene. Har du spørsmål må du bare ta kontakt med regionstyret og forbundskontoret.

En høst med mange muligheter

Denne høsten byr på mange muligheter for den som vil fremsnakke og være gode ambassadører for faget. Her er en liste med situasjoner som du som tillitsvalgt eller medlem kan benytte til å fortelle om vårt bidrag til å møte utfordringene i din kommune. Lista kunne vært mye lenger.

  • Delta i faglige diskusjoner med din leder og dine kolleger
  • Meld din interesse for å delta i prosjekter og planarbeid
  • Se etter muligheter ved kommunesammenslåinger
  • Bruk tilfeldige møter og be om samtaler med ledere og fagpersoner i kommunen
  • Delta i diskusjoner i lokalmiljøet
  • Skriv leserbrev i lokalavisen. Utkast til leserbrev
  • Send epost eller ta på annen måte kontakt med de politiske partiene i forkant av valget
  • Gratuler de nyvalgte kommunestyrerepresentantene etter valget
  • Inviter politiske partier til et lunsjmøte eller «en dag på jobben med en ergoterapeut»
  • Marker ergoterapiens dag 27. oktober