M├©te3444

Hvem skal få tillitsvalgtprisen 2021?

Tillitsvalgtprisen deles ut for tiende gang i år. Hvem mener du skal få prisen? Nominer din kandidat i dag.

Tidligere vinnere
 • 2020 Marte Husøy, Mork Rehabiliteringssenter
 • 2019 Grethe Vetrhus Hammerstad, Holmestrand kommune
 • 2018 Ine Ulven, Oslo kommune
 • 2017 Anita Therese Rosmæl, St. Olavs hospital Trondheim
 • 2016 Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet.
 • 2015 Anita Dimmen Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • 2014 Ania Wiggen Jørgensen, Eidsvoll kommune
 • 2013 Johanne Knudsen, Bergen kommune
 • 2012 Grete Olaussen, Oslo universitetssykehus

I 2020 var det Marte Husøy på Mork Rehabiliteringssenter i Volda, som fikk tildelt Tillitsvalgtprisen. Nå kan du nominere en tillitsvalgt, som du mener fortjener det. Husk at det er en flott påskjønnelse å bli nominert.

Har du en kandidat til Tillitsvalgtprisen 2021?

Ikke vent med å nominere hen. Du kan gjøre det allerede nå, ved å fylle ut dette skjemaet.

Statuttene for tillitsvalgtprisen

Årets tillitsvalgte deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte.

Årets tillitsvalgte har utmerket seg gjennom for eksempel:

 • Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer.