Tillitsvalgtprisen 2020-1

Tillitsvalgtprisen 2020 til Marte Husøy

Marte Husøy på Mork Rehabiliteringssenter i Volda, fikk i dag overrakt Tillitsvalgtprisen 2020. Blant annet for si årelange innsats mot nedlegging av senteret. Allerede nå kan du nominere din tillitsvalgt til Tillitsvalgtprisen 2021.

Forbundsstyret i Ergoterapeutene tildelte Marte prisen i oktober, men tildelinga har vært hemmelig siden den gang.

Forbundsstyremedlem Mariette Gjerde, fra Ergoterapeutene Midt, overraska Marte Husøy med overrekking av prisen på Mork i dag.
– Nå ble jeg virkelig tatt på senga. Dette hadde jeg absolutt inga aning om, sa en overraska prisvinner.

Pressemeldinga fra forbundet

Stod fram da nedlegging trua

Kollegaen som nominerte Marte til Tillitsvalgtprisen talte sterkt for Martes kandidatur:

Er alltid engasjert, tek ansvar og er uredd. Har som tillitsvald spesielt utmerka seg då Mork igjen var nedleggingstrua. Ho stod fram på ein eineståande måte med oversikt, talegaver, pågangsmot og med stor utstråling.

Trude Gretland om sin tillitsvalgt

Under utdelinga fik Marte fikk Marte også mye skryt fra klinikksjefene. Det ble sagt at selv om ho fikk prisen fra Ergoterapeutene følte alle yrkesgruppene at hun var tillitsvalgt for dem alle.

Marte Husøy, vinner av Tillitsvalgtprisen 2020 med forbundsstyremedlem Mariette Gjerde (til venstre) og Trude Gretland (til høyre) som nominerte Marte.

Statuttene for tillitsvalgtprisen

Forbundsstyremedlem Mariette Gjerde viste til statuttene for tillitsvalgtprisen da hun delte ut prisen til Marte Husøy:

«Årets tillitsvalgte deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte.

Årets tillitsvalgte har utmerket seg gjennom for eksempel:

 • Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer.
Forbundsstyremedlem Mariette Gjerde (foran) var svært fornøyd med å kunne overraske Marte Husøy med Tillitsvalgtprisen 2020.

Nominert sammen med en lang rekke dyktige tillitsvalgte

Marte Husøy var nominert til tillitsvalgtprisen sammen med mange andre dyktige tillitsvalgte.
– Vi er stolte av dere alle og takknemlig for den utrettelige innsatsen dere gjør for medlemmene, sier forbundsleder Tove Holst Skyer fornøyd.

De øvrige nominerte er:

 • Tordis Tesdal, Trondheim kommune
 • Merethe Bræin Hagnæss, Oslo kommune
 • Trude Holvik, Haugesund kommune
 • Trine Lyså, Harstad kommune
 • Turid Elisabeth Finkenhagen, NAV Vestre Viken
 • Jorunn Uleberg, St. Olavs Hospital
 • Solveig Thormodsæter Ørjavik, Molde kommune

Har du en kandidat til Tillitsvalgtprisen 2021?

Ikke vent med å nominere hen. Du kan gjøre det allerede nå, ved å fylle ut dette skjemaet.

Marte Husøy går inn i en stolt rekke vinnere av Tillitsvalgtprisen

De tidligere vinnerne av Tillitsvalgtprisen er:

 • 2019 Grethe Vetrhus Hammerstad, Holmestrand kommune
 • 2018 Ine Ulven, Oslo kommune
 • 2017 Anita Therese Rosmæl, St. Olavs hospital Trondheim
 • 2016 Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet. 
 • 2015 Anita Dimmen Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge 
 • 2014 Ania Wiggen Jørgensen, Eidsvoll kommune 
 • 2013 Johanne Knudsen, Bergen kommune 
 • 2012 Grete Olaussen, Oslo universitetssykehu