Likt-3504

Husk å delta i årets lønnsundersøkelse. Den er like om døren

Alle yrkesaktive medlemmer får i løpet av kort tid en invitasjon på epost med oppfordring om å delta i Lønnsundersøkelsen 2022. Jo flere som deltar, jo bedre blir kvaliteten på undersøkelsen.

Alle yrkesaktive medlemmer får i løpet av kort tid en invitasjon på epost med oppfordring om å delta i Lønnsundersøkelsen 2022.

Forhandlingssjef Hege Munthe oppfordrer alle medlemmer, uansett stilling, om å delta i lønnsundersøkelsen.

Jo flere som deltar, jo bedre blir kvaliteten på undersøkelsen.
– Uansett stilling oppfordrer vi derfor alle til å leite fram siste lønnsslipp og sett av fem minutter til å dele sine lønnsopplysninger, sier forhandlingssjef Hege Munthe (bildet).

Dette viste fjorårets undersøkelse: Resultatene fra Lønnsundersøkelsen for 2021

Et tverrsnitt av medlemmene

Hvert enkelt medlem betyr mye i en liten organisasjon.  Derfor er ditt bidrag til undersøkelsen så viktig.
– Vi ønsker et så godt bilde av lønnsforholdene til medlemmene, så vi oppfordrer alle til å delta enten du ligger på grunnlønn eller langt over, forteller Hege.

Som en ekstra gulrot trekker vi et gavekort på 1000 kroner blant de som deltar.

Bruk resultatene i arbeidet for bedre betingelser

Resultatene fra lønnsundersøkelsene kan du bruke til å argumentere for høyere lønn i forhandlinger, ved tilsettinger eller i andre sammenhenger der lønns- og arbeidsforhold er  et tema. Konkret kan dette være:

  • Sjekke om du lønnsmessig er på rett nivå
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Finne ut hvilket lønnsnivå du kan forvente ved skifte av jobb
  • Forventet lønnsutvikling i yrket over tid