Forside nou 2018 16 Prioriteringsmeldingen

NOU 2018: 16
Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester