World OT Day 2020 Social Media English

Gratulerer med Ergoterapiens dag. Hvordan gjør du hverdagslivet mulig? Hvordan bidrar du til bærekraftige helsetjenester?

Kjære medlemmer. Gratulerer med dagen. Ta med deg hilsenen fra forbundsleder Tove Holst Skyer som inspirasjon inn i markeringa av dagen.

På over 70 steder landet rundt skal medlemmene markere Ergoterapiens dag i dag 27. oktober. Har du ikke planer for dagen kan du delta i flotte nettarrangement eller ta i bruk den nye profilbilde-rammen på Facebook.

Hilsen fra forbundslederen

Nyvalgt forbundsleder Tove Holst Skyer hilser til medlemmer og tillitsvalgte i anledning dagen.

Kjære medlemmer

På landsmøtet forrige uke ble jeg valgt som forbundsleder. Jeg har stilt meg til disposisjon for forbundet fordi jeg ønsker å fortsette det svevet vi er i. 

Når vi i dag markerer Ergoterapiens dag, er det med en visshet om at det aldri har vært mer riktig å løfte viktigheten av bærekraftige helsetjenester. 

Alle snakker om FNs bærekraftmål, men få løfter det som ikke handler om klima og miljø. Vi vet at bærekraft også dreier seg om sosiale forhold. 

Et bærekraftig samfunn har innbyggere som får benyttet sine iboende ressurser, og får deltatt og vært aktive både i eget hjem, i nærmiljøet og samfunnet for øvrig. Det er derfor vår innsats er helt nødvendig, fordi vi gjør hverdagslivet mulig.

Det er derfor vår innsats er helt nødvendig, fordi vi gjør hverdagslivet mulig. 

Tove Holst Skyer, forbundsleder

De siste årene har vi opplevd en historisk medvind. Vi har kommunisert og profilert kjernekompetansen vår tydeligere enn før, og vi har synliggjort at ergoterapi bidrar til å løse samfunnets utfordringer. Det har gitt resultater. Det har gitt resultater fordi dere har bidratt gjennom å vise frem ergoterapeuters ressursutløsende innsats. Ergoterapiens dag gir oss en gyllen mulighet til å vise frem den innsatsen, akkurat som på alle andre dager. Men akkurat i dag skal vi feire oss selv ekstra godt.  

Gratulerer med dagen! 

Flere nettarrangementer

Med 0 smitterisiko kan du delta på disse nettarrangementene:

Registrer deg ved å sende epost til info@enothe.eu 

Hva er en meningsfull aktivitet for deg? Vi deler på Ergoterapiens dag

Kle sosiale medier med bilder og innlegg som markerer dagen. Ta bilde mens du gjør det som er en meningsfull aktivitet for deg. Del det på vårt virtuelle «Aktivitetstre» på sosiale medier.

Bruk emneknaggene #viktigformeg og #viktigfordeg. Du kan også gjerne bruke #Ergoterapiensdag og #worldotday. I forbindelse med Ergoterapiens dag vil du også finne en ny ramme til bruk på på profilbildet ditt i sosiale media. Det kan du gjerne bruke hele året.