Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Ergoterapeutene Nord inviterer til nettmøter på Ergoterapiens dag

I forbindelse med Ergoterapiens dag inviterer Ergoterapeutene Nord til et digitalt møte. Ergoterapeutene i Bodø kommune presenterer to temaer fra sitt arbeid med barn.  
Hvor og når
Dato
27 oktober, 2020
Sted
Nettkurs
Arrangør
Ergoterapeutene Nord
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Del 1: 10.30 til 11.30: Min fritid – med velferdsteknologi

Omhandler Bodø kommunes prosjekt og erfaringer med å implementere ny måte å jobbe med VFT på.
Vi har vært en del av Helsedirektoratets velferdsteknologi program siden 2018, og har jobbet med å etablere ny arbeidsmodell i egen tjeneste for hvordan vi kartlegger, gir opplæring og følger opp barn og unge, deres foresatte og andre arenaer hvor VFT’en skal benyttes.

Del 2: 12. 00 til 13.00: Erfaringer med Writic på førskolebarn 

Vi deler våre erfaringer med å ta i bruk Writic som nytt kartleggingsverktøy. Vi har vært ute i barnehager i Bodø og testet 50 førskolebarn for at vi selv skal få erfaring med bruken av Writic. Vi ønsket også å kunne gi barnehager råd og veiledning med tanke på utviklingen av skriveferdigheter som barna trenger til de skal begynne på skolen. Målet er at vi kan jobbe mer forebyggende med tanke på barn som har finmotoriske vansker, da vi ser at vi ofte får disse henvist når de begynner i 2. og 3. klasse.

Ingen påmelding

Delta ved å trykke «Påmelding» eller trykke her.