Spekterforhandlinger 2022-1

Fornøyd forhandlingsdelegasjon etter forhandlingene. Forbundsleder Tove Holst Skyer (midten) sammen med forhandlingssjef Hege Munthe og controller Snorre Nergaard.