Forhandlingsstart, Unio stat

Unio stats forhandlingsleder Guro Lind da forhandlingene i staten startet i dag. Foto: Unio

Bilde av Guro LInd og de andre delegasjonslederne.