Forhandlingsstart, Unio stat

Forhandlingsstart for våre medlemmer i staten i dag

Klokken 12 i dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for våre medlemmer i staten.

– Det er rimelig å forvente reell vekst i lønningene nå, for arbeidstakersiden har i flere år vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet i tariffoppgjørene. I fjor ble prisstigningen høyere enn prognosene og over tid har statsansatte hatt en negativ reallønnsutvikling. Det er viktig å få snudd. Nå er økonomien er god. Da er det naturlig å forvente reallønnsøkning, sier Guro Lind, som leder Unio stat.

Lind  sier at medlemmene har ønsket et sentralt lønnsoppgjør.
– Men det viktigste med dette oppgjøret er at alle får en god reallønnsutvikling, sier Lind.

Mer informasjon om forhandlingsstart på Unios hjemmesider

Unio stats første krav

Informasjon om lønnsoppgjøret

Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på ergoterapeutene.org/tariff2019.