Kontor7406

Forbundsstyret vil innkalle til digitalt landsmøte

Etter en fornyet behandling, har forbundsstyret i dag besluttet å innkalle forbundet til et digitalt landsmøte 21. og 22. oktober. Opprinnelig skulle landsmøtet gjennomføres på Lillestrøm.

Forbundsstyret er samlet til møte i Oslo i dag og i morgen. Styret har lagt den siste hånden på de sakene som skal fremmes for landsmøtet. Sakene vil være tilgjengelig på nettsidene 8. september.

Fra fysisk til digitalt møte

Forbundsstyret vedtok i juni at landsmøtet skulle gå som planlagt, men har etter fornyet behandling vedtatt å innkalle til digitalt landsmøte.

Det var den usikkerheten som smittesituasjonen byr på, som fikk forbundsstyret til å ønske å behandle saken på nytt.

Administrasjonen vil nå starte planlegginga av et digitalt landsmøte.

Regionale valg gjennomføres som normalt

Denne uka vil medlemmene få tilsendt en invitasjon til å delta i de elektroniske valgene i sin region.

Nærmere informasjon om gjennomføringen av landsmøtet vil gå ut til delegatene og de som for øvrig skal møte på landsmøtet.