Folkehelsemeldinga, forside

Folkehelsemeldinga: Vi forventer helhetlige grep

I dag la regjeringa fram Folkehelsemeldinga. Forbundsleder Tove Holst Skyer forventer helhetlige grep, som dreier tjenestene mot mer av det som bidrar til mestring.

Fredag 31. mars la helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fram regjeringa si folkehelsemelding, og uttalte i den forbindelse:
– Det er viktig for meg at folkehelsemeldinga kjem først, for det er folkehelse i alt vi gjer. Vi må styrke grunnmuren i helsetjenesten, og det begynner med folkehelsearbeidet. Vi vil ta grep for at fleire får høve til å leve lange, gode liv med god helse, uansett bakgrunn og inntekt, seier Kjerkol.

Tidlig innsats for å utjevne sosiale forskjeller

Tidlig innsats mot sosiale forskjeller er bra, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Forskjellene i landet vårt er for store, også når det gjeld helse. Derfor varsler regjeringa grep som fremmer helse i hele befolkninga, uansett inntekt og bakgrunn.
– Det er veldig bra at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil vektlegge tidlig innsats og utjevne sosiale forskjeller, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Helhetlige grep

Regjeringa varsler at de vil dreie oppmerksomheten mot forebygging og tidlig innsats og det å leve med og mestre sykdom. Dette skal videreføres i Nasjonal helse og samhandlingsplan, som kommer mot slutten av året.

– Det må tas helhetlige grep, som dreier tjenestene til mer av det som bidrar til mestring. Systematisk folkehelsearbeid med helsefremmende og forebyggende innsats er en stor og viktig del av den dreiningen, kommenterer forbundslederen.

Sees i sammenheng med Helsepersonellkommisjonen

-Tydelig at meldingen ses i sammenheng med Helsepersonellkommisjonens rapport, og det er veldig bra, sier forbundslederen.

Helsepersonellkommisjonen tydelig på at tjenestene må rigges annerledes enn i dag