10666 - Bærekraft figur

Helsepersonellkommisjonen tydelig på at tjenestene må rigges annerledes enn i dag

Helsepersonellkommisjonen la fram sin rapport i dag. Forbundsleder Tove Holst Skyer mener den støtter opp om Ergoterapeutenes krav om at tjenestene må vris i en mer bærekraftig retning.

Helsepersonellkommisjonen legg fram sin rapport. Se presentasjonen her.

I dag, torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040.

Helsepersonellkommisjonens rapport, 2023: 4 Tid for handling

Færre ansatte per pasient

Helsepersonellkommisjonen er tydelig på at det må bli færre ansatte per pasient. Rapporten synliggjør også behovet for mer effektiv organisering og samhandling, gode prioriteringer og bedre bruk av tilgjengelig kompetanse.

Forutsetter økt bruk av ergoterapeuters kompetanse

Kommisjonen støtter opp om vårt krav om at tjenestene må vris i en mer bærekraftig retning, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.   

Tove Holst Skyer mener Helsepersonellkommisjonen støtter opp om Ergoterapeutenes krav om at tjenestene må vris i en mer bærekraftig retning, og at dette forutsetter økt bruk av ergoterapeuters kompetanse.

Rapporten skisserer helsekompetanse, tilrettelagt egenomsorg og forebygging og folkehelsearbeid som bærende elementer i fremtidens helsetjenester
– Vi har lenge kommunisert at dette er helt nødvendig for fremtidige bærekraftige helsetjenester, og vi er mer enn klare til å bidra. I enda større grad, slår forbundslederen fast!