Banner fagkongress 2021

Fagkongressen er for ergoterapeuter og med ergoterapeuter – send inn ditt bidrag!

En vesentlig del av fagkongressen handler om å dele kunnskap med hverandre gjennom innlegg, postere eller andre presentasjonsformer. Nå åpner vi for å sende inn bidrag til fagkongressen som holdes i Stavanger i februar 2022.

Skriv et abstrakt som er et sammendrag av det du vil presentere.

Les mer om hvordan du lager et abstrakt og de forskjellige presentasjonsformene i artikkelen: «Abstraktinvitasjon» fra Ergoterapeuten.

Abstraktene vurderes av programkomiteen

Alle innsendte bidrag vil bli vurdert av programkomiteen, og portalen for innsending er åpen frem til 15. april 2021.

Gå inn på Abstraktportalen der du må opprette en konto og legge inn kontaktinformasjon for å sende inn abstrakt.

Informasjon om Fagkongressen

Samlet informasjon om fagkongressen finner du på ergoterapeutene.org/fagkongress