Banner fagkongress 2021

Fagkongressen er for ergoterapeuter og med ergoterapeuter – send inn ditt bidrag!

En vesentlig del av fagkongressen handler om å dele kunnskap med hverandre gjennom innlegg, postere eller andre presentasjonsformer. Nå åpner vi for å sende inn bidrag til fagkongressen som holdes i Stavanger i september 2021.

Abstraktportalen

Skriv et abstrakt som er et sammendrag av det du vil presentere.

Les mer om hvordan du lager et abstrakt og de forskjellige presentasjonsformene i artikkelen: «Abstraktinvitasjon» fra siste utgave av Ergoterapeuten.

Abstraktene vurderes av programkomiteen

Alle innsendte bidrag vil bli vurdert av programkomiteen, og portalen for innsending er åpen frem til 20. oktober i år. Du får svar på om bidraget ditt er antatt innen 21. februar i 2021.

Gå inn på Abstraktportalen der du må opprette en konto og legge inn kontaktinformasjon for å sende inn abstrakt.

Informasjon om Fagkongressen

Samlet informasjon om fagkongressen finner du på ergoterapeutene.org/fagkongress