Kontor7406

Fag til lunsj 12. mai: Bruk av digitale løsninger i avstandsoppfølging i rehabilitering

Vi noterer oss den store interessen for våre Fag til lunsj, og ønsker velkommen til ny nettlunsj allerede tirsdag 12. mai.

Nå er programmet for Fag til lunsj tirsdag 12.mai klar.

Anne-Marthe Sanders og Mette Thomassen, ergoterapeuter på Sunnaas sykehus, deler erfaringer fra oppfølging av pasienter og kollegaer i lys av Covid-19.

Se opptaket 

Etter innledninga blir det mulig å komme med kommentarer og spørsmål.

Delta ved å trykke her

Fint om du møter opp 5 minutter før vi begynner. Innledninga vil bli tatt opp, og er tilgjengelig på vår hjemmeside i en tid etterpå.

Ikke deltatt på Teams-møte tidligere?

Dersom du ikke har Teams på din maskin anbefaler vi deg å trykke «Bli med på nettet i stedet».

Har du ikke deltatt på slike nettmøter før? Les denne veiledninga