Reddet liv skal også leves_beskåret_forside

Et reddet liv skal også leves – Bredt initiativ for bedre rehabilitering i kommunene

Ergoterapeutene har gått sammen med sentrale aktører på rehabiliteringsfeltet, for å danne en felles plattform for rehabilitering i kommunene. Forbundsleder Tove Holst Skyer mener det er grunnlag for et bredt samarbeid i den enkelte kommune.

Felles dokument om viktigheten av habilitering og rehabilitering i kommunene.

Sammen med Norsk Fysioterapeutforbund, Norges Handikapforbund, FFO, Norsk Forening for allmennmedisin og NSFs faggruppe av sykepleiere i rehabilitering, har Ergoterapeutene gitt ut dokumentet «Et reddet liv skal også leves – Viktigheten av god habilitering og rehabilitering i kommunene»

I dokumentet slås det fast at «Å investere i tiltak som fremmer funksjon og deltakelse for flest mulig betyr samfunnsøkonomiske gevinster på systemnivå, og det betyr mestring og verdighet for den enkelte på det personlige nivået.»

Last ned «Et reddet liv skal også leves»

Muligheter for bredt samarbeid om bærekraftige helsetjenester

Forbundsleder Tove Holst Skyer oppfordrer til bredt samarbeid for bærekraftige helsetjenester.

Forbundsleder Tove Holst Skyer er begeistret for det felles dokumentet.

-Her er det grunnlag for et bredt samarbeid med våre samarbeidspartnere i den enkelte kommune, sier hun, og ser samarbeidet i sammenheng med Ergoterapeutenes arbeid for bærekraftige helsetjenester.

Bærekraft er mer enn klima – Spre ordet om ergoterapi og bærekraft

-Bruk mulighetsrommet som valgkampen åpner

Vi bidrar til bærekraftige helsetjenester. Last ned brosjyren her.

Bruk det mulighetsrommet som valgkampen åpner, oppfordrer forbundsleder Tove Holst Skyer.
Ta brosjyrene «Et redet liv skal også leves» og «Vi bidrar til bærekraftige heletjenester» med deg i lomma, nå som du kan treffe engasjerte
politikere nesten overalt.

Bruk innholdet og overbevis dem om at ergoterapeuters kompetanse er helt nødvendig for å møte de demografiske utfordringene.

Forbundsleder Tove Holst Skyer

Prioritering er et ledelsesansvar og et politisk ansvar

Dokumentet «Et levet liv skal også leves» forklarer hvorfor og hvordan det må skapes gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Det er et ledelsesansvar og i siste instans et politisk ansvar å prioritere.

For å tilby gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester i kommunen må disse forankres i kommunens planarbeid og være en selvsagt del av planene for helse- og omsorgstjenesten,
planer for oppvekst og velferd, og planer for eldre og pleietrengende.

«Et reddet liv skal også leves»
Bredt samarbeid for å sikre god habilitering og rehabilitering i kommunene.