Web-Kristin-1190498-c- copy

Ergoterapeutene vil undersøke medlemmenes behov for spesialfaglige grupper

Landsmøtet sist høst vedtok å utrede behovet for spesialfaglige grupper. Utredningen skulle speile medlemmenes behov og engasjement.
– Derfor vil de tillitsvalgte om få dager motta en undersøkelse, som vi håper dere vil besvare i samarbeid med medlemmene, sier fagsjef Kristin Jess-Bakken.

Ergoterapeutene ønsker å sikre at vår organisasjon er tilpasset medlemmenes behov og fremtidens utfordringer. I programmet vårt for perioden 2023-26 vedtok landsmøtet i oktober 23 å utrede behovet for spesialfaglige grupper. Utredningen skulle speile medlemmenes behov og engasjement.

– For å få en så god forståelse som mulig av medlemmenes behov og ønsker, trenger vi din hjelp som tillitsvalgt, oppfordrer fagsjef Kristin Jess-Bakken. Hun ber derfor de tillitsvalgte å hente inn informasjon fra medlemmene for å kunne svar på spørsmålene i undersøkelsen, som du får tilsendt i løpet av den nærmeste uka.

– Du må gjerne samle medlemmene og svare ut skjema underveis, dersom det er mulig, forteller Kristin

Håper på interessante og og nyttige diskusjoner til tross for travle dager

– Vi håper denne prosessen kan engasjere medlemmene og føre til interessante og nyttige diskusjoner på arbeidsplassene, sier fagsjefen.

Forbundet er klar over at det kan være travelt for dere der ute.
– Klarer du å samle medlemmene dine er dette fantastisk, men skriftlig innspill, en kort samtale, lunsj-prat er også verdifullt, pressiserer Kristin og oppfordrer: Gjør det beste ut av det!

Viderefører diskusjoner fra landsmøtet

– Under landsmøtet ble behovet for spesialfaglige grupper diskutert, forteller fagsjefen. Diskusjonen inkluderte faggrupper på lik linje som andre forbund, digitale forum, nettverksbygging, og Facebook-grupper. Noen ytret også at det ikke var et behov ettersom regionmodellen ble ansett som viktig eller at det var vanskelig å velge hvilken gruppe man eventuelt skulle ta del i.

Nyheter fra landsmøtet i oktober

Utvalg skal levere sine anbefalinger før neste landsmøte

Vi har derfor satt ned et utvalg som skal sikre at tiltakene våre er i tråd med landsmøteprogrammet, medlemmenes ønsker, våre demokratiske prinsipper, og vårt organisatoriske og økonomiske handlingsrom.

Utvalget hadde sitt første møte 21. mai, og skal levere en anbefaling før neste landsmøte. Utvalget består av:

  • Cathrine Hageby, Ergoterapeutene Øst
  • Ruth-Ellen Slåtsveen, Ergoterapeutene Oslo
  • Paula Holthe, Ergoterapeutene Midt
  • Thomas Andersen, forbundskontoret
  • Kristin Jess-Bakken, forbundskontoret