w-Tove-5207 copy

Ergoterapeutene ser ingen dreining i Støre-regjeringens budsjett

I dag la AP/SP-regjeringa frem sine endringsforslag til Statsbudsjettet for 2022.
– Vi savner endringer som kan sikre en dreining, mot mer bærekraftig bruk av ressursene i helse- og velferdstjenestene, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

I dag la regjeringen Støre frem det som kalles sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022. Tilleggsnummeret viser de endringene som foreslås i Solberg-regjeringens budsjettforslag. På denne siden finner du dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om forslaget.

Ergoterapeutene ser ingen dreining

Ergoterapeutene savner endringer som kan sikre en begynnende dreining i helse- og velferdstjenestene, til mer bærekraftig bruk av ressursene.
– Styrking av barn og unges psykiske helse, økte driftsbevilgninger til sykehusene og reversering av kutt i toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester er positivt. Veksten i kommunesektorens frie inntekter er også bra, sier forbundsleder Tove Holst Skyer, men krever at midler må øremerkes til styrking og innhenting av etterslep i kommunehelsetjenestene, som habilitering og rehabilitering.

Da Solberg-regjeringa tidligere i høst la frem sitt budsjettforslag, kommenterte Ergoterapeutene: Ikke et statsbudsjett for mer bærekraftige helse- og velferdstjenester

Unios kommentar til Støre-regjeringas forslag

Unio: – Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes