Forside, TForside, Tilgjengelighet i boligmassen

SSB-rapporten «Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den
norske boligmassen»

Forsiden av rapporten