Ergoterapeutene kritisk til SSBs analyser av tilgjengelighet i boligmassen

Hvor stor andel av boligene var tilgjengelige for bevegelseshemmede i 2018, og hvordan vil nybygging påvirke denne andelen fremover? Det forsøker SSBs analyse å gi svaret på.

Forsiden av rapporten
SSB-rapporten «Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den
norske boligmassen»

I sammendraget på rapporten fra SSB heter det:

«Andelen tilgjengelige boliger estimeres for 2018 og framskrives til 2025, 2030 og 2040. I tillegg ser vi på forholdet mellom tilgjengelige boliger og framskrevet alderssammensetning i befolkningen. Andelen tilgjengelige boliger stiger med ca. 70 prosent fram til 2040, fra 21 til 35 prosent av boligmassen, men mindre sentrale kommuner henger etter i denne veksten.»

Bilde av Tove Skyer
Ergoterapeutenes nestleder Tove Holst Skyer

– I konklusjonen til rapporten legges det vekt på usikkerheten til anslagene, og det er det god grunn til sier Ergoterapeutenes nestleder Tove Holst Skyer.  Jeg setter spørsmålstegn både ved status for antall tilgjengelige boliger per 2018 og for fremskrivningen.

Når det gjelder fremskrivningen antas det at 70% av eneboligene som bygges fremover vil være tilgjengelige.
– Det er det ingen grunn til å anta, så lenge kommunenes område- og reguleringsplaner ikke krever dette, sier nestlederen.