Forside, Opplærings- og utviklingsprogram for tillitsvalgte