Brudd, Oslo kommune

Brudd også i Oslo kommune

Unio har brutt årets forhandlinger med Oslo kommune. – For mye er fortsatt uløst, sier forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug. Dermed går årets tariffoppgjør til mekling i slutten av mai.

– Store og viktige temaer som økonomi, uttelling for kompetanse og skoletillegg er det fortsatt ikke forhandlet om, selv om Unio har vært tydelig på disse kravene. Oslo kommune har vist liten vilje til å forhandle så langt, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug.

Se mer om Unios Oslo kommunes krav her

Hovedtillitsvalgt Linn Jensen Croff deltar i forhandlingene på vegne av Ergoterapeutenes medlemmer

Ergoterapeutene: Vi kjemper for et lønnsløft

Meklingsfrist 23. mai

Oppgjøret går nå til mekling med frist midnatt mandag 23. mai (natt til tirsdag 24. mai). Alle de andre arbeidstakerorganisasjonene, LO kommune Oslo, Akademikerne og YS kommune Oslo brøt også, og blir omfattet av den samme meklingen.

Tidligere i dag ble det også brudd mellom Unio og KS (kommunesektoren unntatt Oslo)

Mekling og eventuell streik

I lang tid har vi i Unio-systemet, forberedt oss på at vi kan komme i streik, dersom en mekling ikke fører frem. På de arbeidsstedene der vi vil ta ut medlemmer i en eventuell streik, har tillitsvalgte allerede blitt involvert i disse forberedelsene.

Det endelige streikeuttaket blir imidlertid først offentlig fire dager før en streik. For å sikre størst mulig effekt av streiken er det viktig at uttaket holdes hemmelig.

Les mer om gangen i et tariffoppgjør i Unios tariffguide

Følg tariffoppgjøret!

Vil du holde deg oppdatert har du mange muligheter: