w-Tove-5207 copy

Brudd i kommuneoppgjøret: – Avstanden for stor

Unio kommune brøt i dag lønnsforhandlingene med KS for våre medlemmer i kommunene. Årets hovedoppgjør går dermed til mekling.

Silje Naustvik og Steffen Handal leder forhandlingsutvalget i Unio kommune (Foto: Unio)

Fredag ettermiddag valgte Unio kommune, sammen med de andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, å bryte tarifforhandlingene med KS.

Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, sier at det siste tilbudet fra KS var så langt unna Unios krav at det ikke var noen grunn til å gå videre med forhandlingene i helgen.

– Avstanden ble for stor. KS la alt for lite penger på bordet, og rammen ble dermed for liten, sier Handal.

Skuffet forbundsleder

Forbundsleder Tove Holst Skyer har deltatt i forhandlingene på vegne av Ergoterapeutenes medlemmer. Hun er skuffet over at forhandlingene ikke førte frem.
– Avstanden var rett og slett for stor, og vi erkjenner at vi har behov for bistand fra Riksmekleren for å få til en løsning, kommenterer hun.

Vi kjemper for et lønnsløft

Mekling og eventuell streik

I lang tid har vi sentralt og lokalt i Unio-systemet, forberedt oss på at vi kan komme i streik, dersom en mekling ikke fører frem. På de arbeidsstedene der vi vil ta ut medlemmer i en eventuell streik, har tillitsvalgte allerede blitt involvert i disse forberedelsene.

Det endelige streikeuttaket blir imidlertid først offentlig fire dager før en streik. For å sikre størst mulig effekt av streiken er det viktig at uttaket holdes hemmelig.

Les mer om gangen i et tariffoppgjør i Unios tariffguide

Følg tariffoppgjøret!

Vil du holde deg oppdatert har du mange muligheter: